#7 2011

Den försvunna expedtionen

Kanadensiska forskare fann sommaren 2010 vraket av HMS Investigator, som 1845 lämnades fastfrusen i isen i Nordvästpassagen. Fartygets besättning var ute för att leta efter den försvunna Franklinexpeditionen, och fyndet ger nytt hopp om att man en...

Designad hud ger kroppen nytt liv

Huden är vårt största organ. Den avgränsar kroppen och skyddar den mot uttorkning och infektioner. Utan den dör vi. Eftersom huden är svår att ersätta, arbetar forskarna på att utveckla hud i laboratoriet, och flera typer av odlad hud finns redan....

Överraskning visar sig i det röda dammet

Vetenskapen har flera gånger dömt ut Mars som ointressant och helt säkert tom på liv, men ...

Jordens 5 största gåtor

Jorden är den planet vi känner bäst. Trots det finns det mycket som vi inte vet. Extremt tryck och stark värme hindrar oss från att utforska jordens inre, och ­evigheter skiljer oss från livets uppkomst. Gåtorna rymmer dock nyckeln till ...

Luftens hjältar

Glöm allt om gnuer. Den största migrationen av däggdjur i Afrika sker varje år i oktober, när fem ...

Fot för transporten

Pedaler får nog de flesta att tänka på cyklar, men pedalkraft kan även driva andra transportmedel. Uppfinnare har under årens lopp skapat en mängd ­pedaldrivna ”fordon” för användning på land, på vatten och i luften. Gemensamt för dessa...

Kryp guidar till historien

Insekter har länge varit viktiga ­budbärare för rättsmedicinare, när de till exempel skall avgöra vid vilken ­tidpunkt en person har avlidit. Nu visar flera nya undersökningar att många ­tusen år gamla insekter kan berätta spännande saker om...

Mammas giftgadd skyddar ungarna

Skorpioner föder levande ungar, ofta omkring tio åt gången, och den första tiden är de fullständigt beroende av sin mamma. Även om ungarna till förväxling liknar henne, finns det en väsentlig skillnad, nämligen det yttre skalet, även...

Noshörningsdino hittad i öken

Amerikanska forskare hittar enorma dinosaurieskelett i USA.

Titans vulkaner innehåller vatten

Nya bilder avslöjar särpräglade vulkaner på Saturnus största måne.

Hur kan vissa fiskar vara elektriska?

Jag har hört att en del fiskar kan uppfatta elektricitet, medan andra kan producera elektricitet. Hur gör de det?

Varför finns det hermafroditer?

Vissa människor är skapade som hermafroditer. Gäller det även växter och djur?

Vilket är det mjukaste mineralet?

Man hör ofta att diamant är det hårdaste mineralet, men vilket mineral är då det allra mjukaste?

Korallrev i siffror

Korallrev är havsbottnens storstäder. De hyser 2 500 arter av koralldjur och en stor del av världens fiskarter.

Antiväte fångat i magnetfälla

Vid Big Bang bildades lika mycket materia och antimateria, men nu finns bara materia i universum. Det har fysikerna svårt att förklara, men nu har de kommit ett steg närmare. Forskare vid CERN har nämligen fångat antiväte i ett magnetfält, så att...