#8 2011

Världens största dödstempel

I drygt tio år har specialister från hela världen grävt i...

Grundstenen läggs till en ny epok

En permanent bas på vår grannplanet är inte längre en avlägsen dröm. Planerna är redan lagda och väntar bara på finansiering, och kanske behöver vi en dag inte nöja oss med övertäckta baser utan kan ta hela planeten i besittning.

Hängbro får fritt spann på 3300 meter

I hundra år har den legat på ritbordet. Nu skall bron över...

Tillbaka från de döda

Människans aktiviteter har kostat minst tusen ...

Den ökanda jätten

Brydes fenval är ett mysterium. Den kan...

Den gode Göring

Albert Göring var den diametrala motsatsen till sin bror. Medan toppnazisten...

Grotta döljer 6 000 år gammal vingård

Arkeologer hittar rekordgammal produktionsanläggning för vin i Armenien.

Fluglarv ser ljuset med hela kroppen

Bananflugans larver använder listig strategi för att överleva

Genterapi jagar bort stressen

Kronisk stress kan vara livshotande, och våra läkemedel kan bara behandla stressens symptom....

Varför balanserar cykeln bäst i farten?

Det är nästan omöjligt att hålla balansen på en stillastående cykel, medan det är enkelt när den rullar. Varför är det så?

Fanns antikens sju underverk?

Ofta hör man om ”de sju underverken”, men finns det något kvar av dem?

Vad använder vi lillhjärnan till?

De flesta djur har en lillhjärna, men används den till något?

Hur bildas olja?

Jag har hört att olja bara bildas i ett oljefönster. Vad är det egentligen?

Vetenskapens verktyg - Så går kloning till

Forskarna kan i dag skapa fullständigt identiska individer med hjälp av kloning. Det är dock några led i processen som man inte förstår helt, och därför är framgången långt ifrån hundraprocentig.

Fraktaler ger bättre supraledare

Ny forskning visar att syreatomer arrangerar sig i fraktala mönster i supraledarmaterial, och...