#8 2014

Jordens mäktigaste monster

Jätteödlan Godzilla skulle inte överleva länge i den riktiga världen innan ...

Livets gnista antändes av Mars

Nya analyser av en marsmeteorit återupplivar en gammal ...

Storstädernas kamp mot havet

Vattennivån i oceanerna stiger men ny forskning visar att ökningen är ojämnt fördelad. Flera känsliga kuststäder och låglänta länder har redan satt in kreativa insatser mot angreppet från havet.

Tre i en-människan

I nästan två miljoner år låg kraniet orört i den georgiska jorden. Nu har det dykt upp ur mullen och ...

Mikro eller makro

En dag fandt geografen Stephen Young for sjov på at hænge ...

Dödsdömda i rymden

När rymdfärjan Columbia lyfter skadas ena vingen. NASA är medvetna om att olyckan kan få fatala följder men de sju astronauterna ombord får inte veta något.

Inflammerad lever kan räddas

I många år har det saknats ett effektivt botemedel mot leverinflammationer, som...

Solens inre kan avslöja solvindar

Detaljerade satellitbilder ger en ny bild av solens plasma

Genterapi räddade patienters syn

Frisk gen bromsade celldöd i sex patienters ögon.

Moderna sjukdomar är gamla

Forskare hittar fler och fler moderna sjukdomar när de röntgar mumier. Det kan leda till helt nya behandlingar.

Kvantdatorer har superkrafter

Genom att använda atomer vid beräkningar, i stället för stora transistorer, kan kvantdatorerna i teorin...

Träd i siffror

Var fjärde växtart i världen är ett träd, och en mängd djur är mer eller mindre beroende av dem. De minsta träden, arktisk dvärgvide, blir bara sex centimeter höga, medan arten sekvoja blir 115 meter högt.

Varför så torrt norr och söder om ekvatorn?

På båda sidor om ekvatorn, runt den 30:e breddgraden, faller det väldigt liten mängd nederbörd. Varför är det så?

Hur stelnar lava i stående formationer?

På Isle of Iona i västra Skottland tornar ståtliga pelare av lava upp sig. Hur har lavan fått den speciella formen?