Jorden får nödhjälp

Havet är en enda sur, varm soppa. Genmodifierade växter tar stryptag på naturen och luftföroreningarna gör våra lungor svarta. Människan har förstört fyra av jordens nio vitala ­system. Lyckligtvis står forskarna redo med teknisk ­nödhjälp: Nya...

Extremt väder

Orkanen Sandy drabbar New York ...

Storstädernas kamp mot havet

Vattennivån i oceanerna stiger men ny forskning visar att ökningen är ojämnt fördelad. Flera känsliga kuststäder och låglänta länder har redan satt in kreativa insatser mot angreppet från havet.

Nordeuropas värmekälla kyls ned av smältvatten

Golfströmmen håller Europa varmt. Men nu be­farar klimatforskare att smältvatten från inlandsisen gör havet söder om Grönland så färskt att det försvagar saltvattenpumpen, som driver den viktiga strömmen. Det kan ge iskalla vintrar.

Från San Francisco till Los Angeles med 1220 km/t

Rörpost för människor. Så kan framtidens...

Är klimatet på katastrofkurs?

Forskarna är eniga om att klotets klimat förändras. Men hur mycket, hur snabbt och inte minst varför diskuteras flitigt. Vi låter experterna mötas i en duell med vetenskapliga argument.

Grönland reser sig

Vi har vetat det länge: inlandsisen på världens största ö smälter för fullt. Smältningen innebär dock inte bara stigande vattennivåer i haven. Precisionsmätningar visar att Grönland har börjat höja sig upp ur underjorden med tilltagande hastighet.

Koraller får reservat vid stillahavsöar

Kalla havsströmmar runt ekvatorn kan rädda koraller

Tre miljoner år gammal översvämning kan upprepas

Haven kan stiga sex meter om det bara blir en eller två grader varmare.

Antarktis smältande is ändrar jordens tyngdkraft

Klimatförändringar och smältande is minskar ­tyngdkraften vid Antarktis.