Domedag nu?

Den 21 december går jorden under. I varje fall om man skall tro domedagsprofeter, som baserar förutsägelserna på en gammal mayakalender. Vetenskapen avvisar profetiorna som ren humbug, men vår civilisation ÄR hotad av allt från meteornedslag till...

Dödens fjäll: Hotande naturkatastrof övervakas dygnet runt

En 600 meter lång spricka gnager sig in i Åknesfjället i Norge. Det gör berget så in­stabilt att hela fjällsidan vid någon tidpunkt kommer att störta ned i fjorden. När skredet sker kommer det att utlösa en jättetsunami, som dränker alla städer i...

Jorden öppnar sig under oss

På allt fler ställen i världen uppstår så kallade slukhål: plötsligt ­uppkomna hål, som kan sluka både hus och människor. Orsaken är att vi stör underjorden allt mer, men kanske är hjälp på väg. Geologerna arbetar nämligen på att utveckla metoder...

Katastrofens rand

Melbourne är en snustorr brandfara, medan marken vittrar under Guatemala City. Ogynnsam geologi har placerat en rad miljonstäder i farozonen för riktigt stora katastrofer. Vi besöker sju av de mest hotade.

Jättevågen ödelade allt i sin väg

Annandag jul 2004 skakades världen. Ett jordskalv i Indiska oceanen orsakade enorma flodvågor över kusterna och på några timmar tillintetgjordes städer och semesterorter.

Katastrofen slog till fem gånger

Under miljontals år utvecklades djur och växter i lugn och ro. Men plötsligt stod världen i lågor. Aska och glöd brände växter och kvävde djuren. Fem gånger har extrema naturkatastrofer i princip utplånat allt liv på jorden.

Louisiana sjunker

Vattenbrist hotar paradoxalt nog att dränka Louisianas kustområde. Varje timme försvinner en yta ...

Egyptens 10 plågor var naturfenomen

I Bibeln står det att Gud straffar Egyptens farao genom att förvandla floderna till blod, omsluta landet i mörker och låta stora hagelkorn regna från himlen. Om det skedde behöver det inte ha rört sig om övernaturliga krafter. Enligt forskare kan...

Var uppstår monstervågor?

Hur uppkommer monstervågor, och sker det på vissa bestämda platser?

Supersatelliter blir jordens skyddsänglar

En ny flotta av satelliter ska övervaka jorden och skydda den mot hot.