Ebola Kampen mot mördarviruset

I Afrika har ebola drabbat tusentals människor. Viruset dödar sju av tio patienter och har muterat 395 gånger på tio år. Nu letar forskarna efter en behandling innan den muterar till en ännu mer smittsam variant.

Jakten på den nästa epidemi

Bara en droppe infekterad saliv från en fladdermus kan starta en världsomspännande epidemi. Därför sätter virusforskare nu in alla resurser på att spåra djurvärldens dolda mördare, innan de slår till. Lösningen verkar...

Nu kan forskarna effektivt bekämpa dödligt virus: Totalkrig mot hepatit C

Omkring tre procent av världens befolkning är smittad med hepatit C, och...

Vår tids största epidemi

Diabetes rasar med sådan kraft att WHO klassat sjukdomen som en epidemi. I kölvattnet på sjukdomen följer bland annat krampanfall, blindhet och hjärt-kärlsjukdomar samt enorma kostnader för samhället – men nu har forskarna tagit fram nya...

Nya vapen besegrar seglivade bakterier

Bakterier som kan stå emot läkemedel sprider sig. Snar t kan vanliga sjukdomar bli obotliga. Därför har forskarna fullt upp med att utveckla nya effektiva vapen.

Döden kommer med posten

USA:s militär har i flera år skickat levande mjältbrandssporer till laboratorier både i och utanför USA – utan att mottagarna haft en aning om att sporerna varit aktiva och därmed livsfarliga. Olyckor och utsläpp är vardagsmat och med allt fler...

Gener i sprutan

En ny generation av vacciner ser nu dagens ljus. Medan de klassiska vaccinerna lär immunförsvaret att känna igen en försvagad eller död version av skadegöraren, skräddarsys de nya vaccinerna med genteknik efter den enskilda patientens ...

Redo för dödliga virus: Ebola gav nya kunskaper om epidemier

Ebolaepidemin var en varning om hur illa det kan gå när ett dödligt virus sprids. Men katastrofen gav läkare och myndigheter nya kunskaper. I dag har vi ett nytt, effektivt vaccin och värdefulla erfarenheter som gör oss bättre rustade för framtida...

Dödsfarlig vetenskap

Hur stor är risken för att terrorister använder bioteknik för att framställa massförstörelsevapen? Det var en fråga som bekymrade många efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Oron fick de amerikanska myndigheterna att be den ansedda...

Gamla dråpare vänder tillbaka

Miljoner människor föll offer för historiens värsta epidemier och tog bakteriernas...