Från atomen till universum

När fysiken tränger ned i det atomära universum och ut i det ...

Dåtiden tur/retur

Resor till framtiden är ...

Slut med oändlighet

Professor Doron Zeilberger har lagt en bomb under matematiken: han vill avskaffa oändligheten. Zeilberger har även ett bra förslag på vad som händer, om man försöker lägga 1 till det största möjliga talet.

Efter Higgs: En teori skall förklara allt

Förra året hittade fysikerna till slut Higgspartikeln, som förklarar varför all materia i universum har massa. Fler gåtor i fysikens värld väntar dock på sin lösning.

Magnetism

Varje dag går du runt på en gigantisk magnet – jorden. Jordklotets magnetfält fungerar som en sköld som skyddar planetens liv mot skadlig strålning från solen och rymden. Men magnetism är också anledningen till att datorn kan lagra data och att...

Bortom oändligheten

Fysiken står inför ett vägskäl. Den experimentella fysiken kommer att sluka enorma ...

Neutriner kör om ljuset

I ett enormt fysikexperiment i Italien har neutriner av allt att döma rört sig snabbare än ljuset....

Fysiken står vid en skiljeväg

Fysiken har firat närmast ofattbara triumfer. Trots det står vetenskapen nu inför ...